od 1894 prosi o westchenienie do Boga
Instagram
Info/Comments